ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 27 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and 7
ผลการค้นหา เลขเรียก
Chambers's biographical directory
   Thorne,J.O. / 1962
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BIO
T511 
Microsoft Excel 7, 97
    / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ฝ211ม 
Nero7.0 สุดยอดโปรแกรมเขียน CD/DVD
   ดิเรก วงษ์วานิช / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ด551 
Office 97 เข้าใจง่าย สไตล์ 3 มิติ
   พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
พ161อ 
Power Point 7.0 for Windows 95
    / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
อ735พ 
The Ux Book Agile Ux Design for a Quality User Experience. ..
   Hartson,Rex
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
IT
H325
2019 
Windows 95 & Office 97 all-in-one
   วศิน เพิ่มทรัพย์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ว357ว 
กลเม็ดเคล็ดลับบนฐานข้อมูล Microsoft Access 97
   อนุชิต เกิดทวี / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
อ188ก 
การใช้ Microsoft Access 97 ฉบับสมบูรณ์
   สิทธิชัย ประสานวงศ์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ส722ก 
การพัฒนาตัวแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับประเทศไทย/ ปัญญา จันทโคต
   ปัญญา จันทโคต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
THE
ป524
2557 
วิระพงศ์ จันทร์สนาม
   วิระพงศ์ จันทร์สนาม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
THE
ว686
2557 
การพัฒนารูปแบบห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีว..
   รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PHD
ร622
2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/27 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.