ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Distance education
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง Cooperman, Larry
 ชื่อเรื่อง The art of teaching online : how to start and how tosucceed as an online instructor / Larry Cooperman/ 2018
 พิมพลักษณ์ c2018
 เลขเรียก TEA C776 2018
 รูปเล่ม 57 pages
 หมายเหตุ Contents: So you want to teach online
-- Additional self-assessmentsand getting started with online instruction
-- Timemanagement for online instructors
-- Professionaldevelopment
-- Incorporating the human factor in onlineinstruction, part 1
-- Incorporating the human factor inonline instruction, part 2
-- Strategies to teach onlinestudents successfully
-- Online faculty provide insightsinto successful online instruction
-- Conclusion: creatinga philosophy of online education
 หมายเหตุ Summary: The Art of Teaching Online: How to Start and How toSucceed as an Online Instructor focuses on professionalswho are not teachers, but who wish to enter the onlineeducation field as instructors in their disciplines. Thisbook focuses mainly on how potential online instructorscan create and maintain the human aspect of live, face-to-face education in an online course to successfully teachand instruct their students. -- amazon.com
 หัวเรื่อง Web-based instruction
 หัวเรื่อง Distance education
 หัวเรื่อง Teaching
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
TEA C776 2018  
  Barcode: 004853
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 129214

 Copyright 2022. All Rights Reserved.