ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Exhibitions
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9781856049450
 ISBN 1856049450
 ผู้แต่ง Matassa, Freda
 ชื่อเรื่อง Organizing exhibitions : a handbook for museums,libraries and archives / Freda Matassa
 เลขเรียก REC .M345 2014
 เลขเรียก AM151 .M345 2014
 รูปเล่ม xxviii, 302 pages : illustrations ; 24 cm
 หมายเหตุ Contents: A step-by-step guide to organizing exhibitions. Idea.Fundamentals ; Concept ; Objects ; Policy ; People ; Space; Finance ; Audience and programmes ; Time schedule ;Objectives and risks ; Stage One checklist
-- Planning.Fundamentals ; Project management ; Communication ;Project team ; Schedule ; Loans and lenders ; Exhibitionspace ; Budget ; Insurance ; Exhibition design ; Transport; Stage Two checklist
-- Organization. Fundamentals ;Loans and lenders ; Design and build ; Environment ;Insurance ; Transport ; Marketing and publications ;People ; Stage Three checklist
-- Packing and transport.Fundamentals ; Internal moves ; External moves ; Lendersdelivering their own loans ; Insurance ; Stage Fourchecklist
-- Installation. Fundamentals ; Planning forinstallation ; Team ; Schedule ; Gallery preparation ;Access ; Delivery ; Unwrapping and inspection ; Receivingcouriers ; Display furniture and fixings ; Placing andhanging ; Labels and signage ; Lighting ; Preparation forthe opening ; Invigilators ; Stage Five checklist
--Openings. Fundamentals ; What kind of opening? ; Planning; Safety and security ; On the day ; Afterwards ; StageSix checklist
-- Maintenance and programmes. Fundamentals; Monitoring ; Ongoing requirements ; Daily activities ;Events and programmes ; Stage Seven checklist
-- Closure.Fundamentals ; Planning ; Deinstallation ; Return ;Completion ; Stage Eight checklist
-- Touring exhibitions.Fundamentals ; Why send an exhibition on tour? ; Planningand agreements ; During the tour ; End of the tour ;Exhibition tour checklist
-- Legacy. Fundamentals ; Theimportance of legacy ; Evaluation ; Impact ; Archives ;Stage Ten checklist
-- Directory. Air freight security ;Claims ; Commissions ; Contractors ; Copyright ; Couriers; Customs, import and export ; Damage reporting ;Disclaimers ; Display cases ; Due diligence ; Emergencyplan ; Environment ; Ethics ; Government indemnity ;Hazardous materials ; Insurance ; Light and lighting ;Pest management ; Security ; Sustainability ; Unclaimedloans ; Valuations ; Visitors with special needs
 หมายเหตุ This ground-breaking book is the first to providelibrarian^'s, archivists and museum staff with practicalguidance to creating and organizing successfulexhibitions. Drawing on international museum practice butapplicable to any exhibition or display, the book sets outa time-line from the initial idea to the final legacy.Backed up by advice and guidance and with a list ofresources for those who need in-depth information such asinternational laws and standards applying to museum loans,it has up-to-date information on new developments such asflexibility in environmental conditions and sustainabilityand lists the top-ten tips for exhibition success and theten biggest mistakes. Written by an international expertand designed for the first-time exhibition organizer aswell as the professional and a key work for culturalmanagement students, this book will become the standardfor exhibition success. Readership: Librarians, archivists,museum staff, students of museum studies, culturalmanagement and LIS and anyone who needs practical guidanceon organizing exhibitions of any size
 หัวเรื่อง Museum exhibits--Planning
 หัวเรื่อง Museum techniques
 หัวเรื่อง Exhibitions
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
REC .M345 2014  
  Barcode: 004541
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 129006

 Copyright 2022. All Rights Reserved.