ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Information behavior.
ผลการค้นหา เลขเรียก
Information need : a theory connecting information search to..
   Cole, Charles
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Understanding Human Information Behavior : When, How, and Wh..
   Jean, Beth St.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
HUM
J43
2021. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.