ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น and รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Information science Study teaching
ผลการค้นหา เลขเรียก
Exploring education for digital librarians : meaning, modes ..
   Myburgh, Sue.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Exploring education for digital librarians : meaning,modes a..
   Myburgh, Sue
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PHD IR
.M93 2013 
Instructional strategies and techniques for informationprofe..
   Cooke, Nicole A
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PHD INF
.C772 2012 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.