ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Information services Management Case studies
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ชื่อเรื่อง Delivering research data management services : fundamentals of good practice / edited by Graham Pryor,Sarah Jones and Angus Whyte
 เลขเรียก PHD INF .D45 2014
 เลขเรียก ZA3157 .D45 2014
 รูปเล่ม xiv, 242 pages : illustrations ; 24 cm
 หมายเหตุ Contents: A patchwork of change
-- Options and approaches to RDMservice provision
-- Who^'s doing data? A spectrum of roles,responsibilities and competences
-- A pathway tosustainable research data services : from scoping tosustainability
-- The range and components of RDMinfrastructure and services
-- Case study 1 : JohnsHopkins University Data Management Services
-- Case study2 : University of Southhampton
-- a partnership approachto research data management
-- Case study 3 : MonashUniversity, a strategic approach
-- Case study 4 : anational solution
-- the UK Data Service -- Case study 5 :development of institutional RDM services by projects inthe Jisc Managing Research Data programmes
 หมายเหตุ Summary: The research landscape is changing, with key globalresearch funders now requiring institutions to demonstratehow they will preserve and share research data. However,the practice of structured research data management isvery new, and the construction of services remainsexperimental and in need of models and standards ofapproach. This groundbreaking guide will lead researchers,institutions and policy makers through the processesneeded to set up and run effective institutional researchdata management services. This ^'how to^' guide provides astep-by-step explanation of the components for aninstitutional service. Case studies from the newlyemerging service infrastructures in the UK, USA andAustralia draw out the lessons learnt. Differentapproaches are highlighted and compared; for example, aresearcher-focused strategy from Australia is contrastedwith a national, top-down approach, and a nationalresearch data management service is discussed as analternative to institutional services. The key topicscovered are: research data provision; options andapproaches to research data management (RDM) serviceprovision; a spectrum of roles, responsibilities andcompetences; a pathway to sustainable research dataservices; the range and components of RDM infrastructureand services; case studies of Johns Hopkins University,University of Southampton, Monash University, the UK DataService and Jisc Managing Research Data programmes. Thisbook will be an invaluable guide to those entering a newand untried enterprise. It will be particularly relevantto heads of libraries, information technology managers,research support office staff and research directorsplanning for these types of services. It will also be ofinterest to researchers, funders and policy makers as areference tool for understanding how shifts in policy willhave a range of ramifications within institutions. Libraryand information science students will find it aninformative window on an emerging area of practice
 หัวเรื่อง Information services--Management--Case studies
 ผู้แต่งร่วม Pryor, Graham, editor of compilation
 ผู้แต่งร่วม Jones, Sarah, 1981- editor of compilation
 ผู้แต่งร่วม Whyte, Angus, 1959- editor of compilation
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
PHD INF .D45 2014  
  Barcode: 004580
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 129046

 Copyright 2022. All Rights Reserved.