ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 11 สิงหาคม 2557  
2 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
3 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
4 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
5 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
6 8 สิงหาคม ของทุกปี  วันงดสุราแห่งชาติ
7 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
8 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2021. All Rights Reserved.