ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008 - 171009s||||||||th 000 0 tha d
020     ^a9781555707460 (alk. paper)
020     ^a1555707467 (alk. paper)
040     ^aDLC^beng^cDLC^dYDX^dFER^dYDXCP^dBTCTA^dBWX^dCDX^dGK8^dUKMGB^dAGL^dBDX^dNDS^dOHS^dGYG^dBEDGE^dOCLCQ^dOCLCO^dCHVBK^dAKR
050 ^aZ695.24^b.M55 2011
050 ^aZ695.24^b.M55 2011
082 ^aCAT M647^b2011
100   ^aMiller, Steven J.,^d1954-
245 ^aMetadata for digital collections :^ba how-to-do-it manual/^cSteven J. Miller
260     ^aNew York :^bNeal-Schuman Publishers,^c&^169;2011
300     ^axxiii, 343 pages :^billustrations ;^c28 cm
490   ^aHow-to-do-it manuals ;^vno. 179
504     ^aIncludes bibliographical references (pages 325-332) andindex
505   ^aForeword / Diane I. Hillmann -- Introduction to metadatafor digital collections -- What is metadata? -- What is adigital collection? -- What does metadata do? -- Types ofmetadata -- Metadata standards -- Creating a digitalcollection -- Metadata for digital collections --Designing and documenting a metadata scheme -- Creatingmetadata for digital objects -- Metadata sharing,harvesting, and aggregating -- Summary -- References --Introduction to resource description and Dublin Core --Resource description fundamentals -- Resource description-- Resources -- Metadata descriptions and records --Granularity of description -- Element repeatability --Element functionality -- Local versus standard, shareableelement sets -- Describing digital versus originalresources -- The one-to-one principle -- Content versuscarrier -- Problems with the one-to-one principle inpractice -- Practical options for maintaining one-to-one -- Descriptive versus administrative metadata --The needfor research -- Introduction to the Dublin Core metadataelement set -- Simple (Unqualified) Dublin Core --Qualified Dublin Core -- Creation and use of Dublin Coremetadata -- The Dublin Core elements in practice --Summary -- References -- Resource identification andresponsibility elements -- Basic resource identificationelements -- Titles -- Dublin Core title -- Identifiers --Dublin Core identifier -- Dates -- Dublin Core date --Languages -- Dublin Core language -- Resource attributesnot readily accommodated in Dublin Core -- Name,responsibility, and intellectual property elements --Names and roles of agents responsible for resources --Dublin Core creator and contributor -- Publishers andpublication -- Dublin Core publisher -- Rights, ownership,and restrictions on access -- Dublin Core rights --Summary -- References -- Resource content and relationshipelements -- Resource content and carrier elements --Content types and genres -- Dublin Core type -- Formatsand physical description -- Dublin Core format -- Subjectcontent elements -- Subjects -- Subject analysis,representation, and retrieval -- Analyzing and identifyingsubject content -- Aboutness, ofness, isness, and facets -- Exhaustivity : number of subject terms -- Specificity :specific versus general subject terms
505   ^aSubject analysis and indexing of images -- Dublin Coresubject -- Dublin Core coverage -- Descriptions, abstracts,and tables of contents -- Dublin Core description --Resource relationship elements -- Relationships amongdifferent resources -- Dublin Core relation and source --Dublin Core full record examples -- Mapping local elementsto Dublin Core -- Summary -- References -- Controlledvocabularies for improved resource discovery -- Improvingresource discovery -- Types of controlled vocabularies --Lists -- Synonym rings -- Authority files -- Taxonomiesand classification schemes -- Thesauri -- Subject Headinglists -- Using established vocabularies -- Creating yourown vocabularies -- Creating your own vocabularies --Summary -- References -- XML-encoded metadata -- XMLmetadata basics -- Introduction to metadata encoding andXML -- XML syntax : elements and attributes -- Well-formedversus valid XML -- XML namespaces and metadata modularity-- Creating metadata in XML -- XML metadata recordexamples -- Dublin Core in XML -- MODS XML -- Anatomy ofan XML metadata record -- Summary -- References -- MODS :the Metadata Object Description Schema -- Introduction andoverview -- MODS implementation projects -- MODSdocumentation -- MODS XML structure -- Container elementsand subelements -- Element attributes -- Flexibility inMODS level of detail and granularity -- MODS elements : anoverview with examples -- TitleInfo -- Name --TypeOfResource -- Genre -- Origin info -- Language --Physical description -- Abstract -- TableOfContents --Target audience -- Note -- Subject -- Classification --Related item -- Identifier -- Location -- AccessCondition-- Part -- Extension -- Record info -- MODS records --Complete MODS record example -- Creating MODS XML records-- Displaying and transforming MODS XML records --Qualified Dublin Core and MODS record comparison --Mapping from Dublin Core to MODS -- Automated mapping fromsimple Dublin Core to simple MODS -- Human mapping fromqualified Dublin Core to Richer MODS -- Summary --References -- VRA Core : the Visual Resources AssociationCore Categories -- Introduction and overview -- Metadatafor museum objects -- Metadata standards for museumobjects -- VRA 3.0 overview -- VRA 3.0 record examples --VRA 4.0 overview -- VRA 4.0 record examples
505   ^aSummary -- Reference -- Metadata interoperability,shareability, and quality -- Interoperability -- Short-and long-term metadata viability -- Metadata sharing,harvesting, and aggregating -- OAI metadata harvesting --Metadata mapping and crosswalks -- Metadata conversion andprocessing -- Example of metadata harvesting, processing,and aggregating -- Good quality and shareable metadata --Assessing metadata quality -- Five ways to improve yourmetadata quality and interoperability -- Summary --References -- Designing and documenting a metadata scheme-- Metadata scheme design and documentation --Introduction -- Analyze context, content, and users anddetermine functional requirements -- Select and develop anelement set -- General / Cross-collection metadata schemedesign -- Collection-specific metadata scheme design --Factors in choice of metadata element set -- Establishelement and database specifications -- Establishcontrolled vocabularies and encoding schemes -- Developcontent guidelines -- Document the scheme -- Metadatadesign examples -- General application profile examples --Collaborative digitization program Dublin Core metadatadocumentation -- OhioLINK Dublin Core metadatadocumentation -- Indiana memory Dublin Core metadatadocumentation -- DLF/Aquifer MODS metadata documentation -- Collection-specific application profile examples --University of Washington^'s architecture collectionmetadata documentation -- University of Washington^'smusical instruments collection metadata documentation --University of Wisconsin-Milwaukee^'s transportationcollection metadata documentation -- CONTENTdm examples --Summary -- References -- Metadata, linked data, and theSemantic Web -- What are linked data and the semantic weband why care about them? -- Linked open data and theresource description framework -- Statements, properties,values, and RDF triples -- URIs: uniform resourceidentifiers -- Literals, strings, and things -- The powerof linking and querying in the linked data cloud -- RDF/XML -- Linked data and digital collections -- Dublin Core: from a core metadata element set for the web to a corevocabulary for linked data -- The DCMI abstract model(DCAM) -- Dublin Core application profiles -- Metadataregistries -- What does all of this have to do with me? --Summary -- References
520     ^aReference -- Metadata interoperability, shareability, andquality -- Interoperability -- Short- and long-termmetadata viability -- Metadata sharing, harvesting, andaggregating -- OAI metadata harvesting -- Metadata mappingand crosswalks -- Metadata conversion and processing --Example of metadata harvesting, processing, andaggregating -- Good quality and shareable metadata --Assessing metadata quality -- Five ways to improve yourmetadata quality and interoperability -- Summary --References -- Designing and documenting a metadata scheme-- Metadata scheme design and documentation --Introduction -- Analyze context, content, and users anddetermine functional requirements -- Select and develop anelement set -- General / Cross-collection metadata schemedesign -- Collection-specific metadata scheme design --Factors in choice of metadata element set -- Establishelement and database specifications -- Establishcontrolled vocabularies and encoding schemes -- Developcontent guidelines -- Document the scheme -- Metadatadesign examples -- General application profile examples --Collaborative digitization program Dublin Core metadatadocumentation -- OhioLINK Dublin Core metadatadocumentation -- Indiana memory Dublin Core metadatadocumentation -- DLF/Aquifer MODS metadata documentation -- Collection-specific application profile examples --University of Washington^'s architecture collectionmetadata documentation -- University of Washington^'smusical instruments collection metadata documentation --University of Wisconsin-Milwaukee^'s transportationcollection metadata documentation -- CONTENTdm examples --Summary -- References -- Metadata, linked data, and theSemantic Web -- What are linked data and the semantic weband why care about them? -- Linked open data and theresource description framework -- Statements, properties,values, and RDF triples -- URIs: uniform resourceidentifiers -- Literals, strings, and things -- The powerof linking and querying in the linked data cloud -- RDF/XML -- Linked data and digital collections -- Dublin Core: from a core metadata element set for the web to a corevocabulary for linked data -- The DCMI abstract model(DCAM) -- Dublin Core application profiles -- Metadataregistries -- What does all of this have to do with me? --Summary -- References
650   ^aCataloging of electronic information resources^xStandards
650   ^aMetadata^xStandards
650   ^aDublin Core
650   ^aCataloging^xmethods
650   ^aCataloging^xstandards
650   ^aVocabulary, Controlled
650   ^aLibraries, Digital^xstandards
999     ^apornthipa
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
CAT M647 2011  
  Barcode: 004648
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
CAT M647 2011 C..2 
  Barcode: 004649
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
  จอง
3. หนังสือ
หนังสือ
CAT M647 2011 ฉ.3 
  Barcode: 004864
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Metadata for dig..
Bib 129110

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Copyright 2023. All Rights Reserved.