ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
COM-DB
ว321
2562 
= Siam almanac
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
YEA
ส161 
10 กลบุทธ์ ในการดำเนินงาน สู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที ฉบับผู้บร..
   ชนารัตน์ คำอ่อน และอัฉรา รัตนวงษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
100 ปี นักเขียนเรื่องสั้นไทย
    / 2528
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BIO
ส293ร 
100 ยุทธวิธีพิชิตสงครามธุรกิจ. / หวังเซียนหมิง
   หวังเซียนหมิง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ADM
ห357
2550 
100 รอยอดีต
    / 2527
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ส255 
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
   ชัยวัฒน์ คุประตกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ช432ห 
100 วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เรา : ด้วยความเต็มใจ และมีแรงจูงใจ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ADM
ร191 
1001 วิธีชาร์จแบตพนักงาน. / บ๊อบ เนลสัน
   เนลสัน, บ๊อบ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
1001 วิธีชาร์ดแบตพนักงาน. เนลสัน,บ๊อบ
   เนลสัน,บ๊อบ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ADM
น795
2549. 
101 คำถามสัมภาษณ์งานที่คุณจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไป. / รีด เจมส์
   รีด เจมส์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ADM
ร495
2560 
108 ซองคำถาม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ห159 
10กลยุทธ์ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอทีฉบับผู้บริหาร
   ชนารัตน์ คำอ่อน / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
EDU
ช149 
10ปีซีไรท์
   นรนิติ เศรษฐบุตร / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
น217ส 
12แนวคิดฝ่าวิกฤตองค์กร
   เจษฎา นกน้อย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ADM
จ755 
The 1982 Dow Jones-Irwin Business and Investment Almanac
   Lavine, Summer N. / 1982
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
YEA
L665 
1983 Congressional staff directory
   Brownson,Charles B. / 1983
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BIO
B885 
1986 serials in Microform
    / 1986
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
200 ปี กวีแก้ว: กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
    / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HUM
ส473 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [227]   [แสดง 20/4534 รายการ]

 Copyright 2023. All Rights Reserved.