ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
200 ปี สุนทรภู่ ประวัติและบรรณานุกรมงานนิพนธ์
    / 2529
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BIO
ส473ส 
200 ศัพท์ IT สำหรับนักบริหาร
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ส473 
21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 =21 lessons for the 21 st centery
   แฮรารี่, ยูวัล โนอาห์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
EDU
ฮ863
2018 
222 ข้อคิดพิชิตทางรวย แบบครบเครื่อง 360 องศา /bเกรียงศักดิ์ ..
   เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BUS
ก768
2549 
25 ทิป & เทคนิคการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยวิชวลเบสิค
   ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ธ677ว 
3 Ds Max For Beginners. /พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
   พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM-PRO
พ855
2561 
3 Pass action ทางเลือกทำกำไร สายเทคนิค วิน ศราชัยนันทกุล
   วิน ศราชัยนันทกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BUS
ว617
2560 
30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ข285ส 
360 IT SECURITY เรื่องที่คนไอทีต้องรู้/ ปริญญา หอมเอนก
   ปริญญา หอมเอนก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
479 สุภาษิต อังกฤษ-ไทย: English-Thai Proverbs
   วันทิพย์ สินสูงสุด / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ว433ส 
5,000 words American Idioms
   วิสวัส บุญเนาว์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DIC
W819 
50 ล้านทำงานคนเดียว=The Rich Solopreneur. / ศุ741ฬิญญา เนตรโ..
   ศุฬิญญา เนตรโสภณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MAR
ศ741
2559 
6 IELTS Practice Tests. / Monica Sorrenson
   Sorrenson, Monica
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENG
S714
2015. 
7 ศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน / วิรินทร..
   วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ว693
2557 
716 สำนวนไทย
   มัทนี ตุลยาทร / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ม347 
72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BIO
ธ241จ 
76 Ayer directory of publications
    / 1976
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
7อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ/ ฌอน โควี
   โควี ฌอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ค976 
90 ภูมิปัญญา ค่าควรเมือง
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ธ237ก 
Management information systems
   Mcleod, Raymond / 2007
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [227]   [แสดง 20/4533 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.