ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
A companion to survey research
   Michael D Ornstein
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
A Comparative analysis of the Administrative operations of f..
   Techamanee / 2525
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ
ย422 
A dictionary of philosophy
   Lacey, A.R. / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DIC
L131 
A Guide to finding Quality information on the internet = s..
   Cooke,Alison / 2001
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PHD
C772 
A Guide to the literature of chemistry
   Crome,E J,ed / 1957
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BIB
C891 
A history of children's reading and literature
   Ellis, Alec
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CHI
E47 
A Leader's guide to knowledge management :Drawing on the pas..
   Girard,JoAnn L
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KM
G517
2009 
A Little Book of Big Data and Machine Learning. พิมพ์ครั้ง..
   เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM-DB
อ885
2563 
A new English-Thai dictionary (Revised and enlarged) = พจนาน..
   Tianchai Iamwaramate. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DIC
ธ813พ 
A practical style guide for authors and editors
   Nicholson, Magaret / 1967
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
A special study set of a art reproductions
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
A special study set of a art reproductions
    / 1984
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
A world of folk tales
   Riodan, James
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
A world of folk tales
   Riodan, James
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The A.L.A. Glossary of Library and Information Science
   Youny,Heart sill / 1983
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
A.L.A. glossary of library terms : with a selection of terms..
    / 1943
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DIC
T469 
A.L.A. glossary of library terms : with a selection of terms..
    / 1943
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DIC
T469 
A.L.A. Glossary of library Terms
   Thompsun, Elizabeth H. / 1971
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
A.L.A. Glossary of library terms
   Thompson,Elizabeth H. / 1971
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DIC
T469 
A.L.A. Rules for filing catalog cards
   Seely,Pauline A. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [227]   [แสดง 20/4534 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.