ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการให้บริการสารนิเทศแก่ผู้ด้อยโอก..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
REA
ส181อ 
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และโ..
   อนุวัฒน์ กิจโกศล / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
อ223อ 
เอกสารสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ= Office automation sys..
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
OFF
ม296อรอ 
โอริงามิ พับกระดาษ...ฝึกสมอง
   บัญชา ธนบุญสมบัติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CHI
บ253 
ไอทีกับงานสื่อสารมวลชน = Communication
   นพดล อินนา. / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PUR
น169อ 
ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น/ สม สุจีรา
   สม สุจีรา / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ส231อ 
ฮาร์วาร์ดกราฟฟิก
   สมภพ วัฒนสมบูรณ์ / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ส271 
แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต
   โรว์ลิ่ง, เจ.เค
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
CHI
ร942 
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่..
   เบญจมาภรณ์ ทองสอดแสง / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ
บ784ก 
การจ้างแหล่งภายนอกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
   นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
กศ
น722ก 
การประเมินหนังสือสาขาสถาปัตยกรรมในห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสต..
   นันทนา วงศ์ชมภู / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

   Fulltext Abstract [http://websis.kku.ac.th/abstra..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ
น418ก 
การวิเคราะห์การอ้างอิงในบทความวารสารภาษาไทย สาขาวิชาบรรณารัก..
   พรพิมล กัมปนานุรักษ์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ
พ249ก 
โ)รแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์/ ป..
   ปริญญา ปัญญาศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
COM-WEB
ป458 
๑๐๐ การละเล่นของเด็กไทย/ วิเชียร เกษประทุม
   วิเชียร เกษประทุม.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CHI
ว559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  219 220 221 222 223 224 225 226 227 [227]   [แสดง 14/4534 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.