ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
The Encyclopedia of management
   Heyel,carl
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The Encyclopedia of management
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Encyclopedia of socail work
   Morris,Robert,Ed / 1971
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Encyclopedia of socail work
   Morris,Robert,Ed / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
The end of libraries
   Thompson, James / 1982
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LIB
T473 
ENG : television news and the new technology
   Yoakam,Richard D. / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
Y54E 
Engineering Materials Handbook
   Mantell,Charles L. / 1958
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
English Conversation in Daily Life พูดอังกฤษไม่ติดอ่าง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENG
อ713
2557 
English for Work. / สุชารัช ริมกีรติกุล
   สุชารัช ริมกีรติกุล.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENG
ส758
2561. 
English for work สุชารัช ริมกีรติกุล
   สุชารัช ริมกีรติกุล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
English grammar in USA ฉบับคำอธิบายภาษาไทยพร้อมคำเฉลย
   Murphy, Raymond
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENG
M972 
English in news
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
GEN
จ682อ 
English in news จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอ..
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENG
จ682 
An English library: book-man's guide
   Smith, F. sey mour / 1964
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LIB
S647 
Enterprise ontology = theory and methodology
   Dietz,Jan L.G. / 2006
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
IKO
D566
2006 
EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส ณรงค์วิทย์ แสนทอง
   ณรงค์วิทย์ แสนทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
ณ242
2547 
Essentail grammar in use ฉบับคำอธิบายภาษาไทยพร้อมคำเฉลย
   Murphy, Raymond
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENG
M972ES 
Essential classification
   Broughton, Vanda.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PHD CAT
B875 2015 
Essential thesaurus construction
   Broughton, Vanda / 2006
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CAT
B875E
20006 
Essential words for the ielts. / Lin Lougheed
   Lougheed, Lin
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENG
L887E2017 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [227]   [แสดง 20/4534 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.