ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Advances in librarianship
    / 1986
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LIB
A244 
Advances in librarianship V.25
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LIB
L988 
Advances in Librarianship v.25
   Lynden, Frederick C.,ED. / 2001
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
LIB
A244 
Advertising and promotion : an integrated marketing communic..
   Belch, George E. / 2001
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PUR
B427 
AI เปลี่ยนอนาคตโลก. / สุทธิชัย ทักษนันต์
   สุทธิชัย ทักษนันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
IT
ส773
2563. 
AI เปลี่ยนอนาคตโลก. / สุุทธิชัย ทักษนันต์
   สุุทธิชัย ทักษนันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
IT
ส773
2563 
Airbnb "เปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงิน". / ปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสม..
   ปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MAR
ป652
2560 
ALA Chapter relationships-National,regional and State
   Stevenson, Grace Thomas / 1971
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LIB
S847 
The ALA Glossary of Library and Information Science
   Youny,Heart sill / 1983
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate ..
   Kaplan,Robert S. / 2006
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PHD
K17 
All-in-one English ภาษาอังกฤษครบ. / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์พ..
   กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์พราว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENG
ภ483
2560 
Altmetrics : a practical guide for librarians,researchers an..
   edited by Andy Tattersall. / 2016
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LIB
.A48 2016 
American Art Directoryr
    / 1982
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
American authors 1600-1900
   Kunitz,Stanley J. / 1977
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BIO
K96A 
American Book Trade Directory
    / 1978
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
American Export Register
    / 1983
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DIR
A512E 
American Export Register
    / 1982
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DIR
A512E 
American goverment : the political game
   Frantzich, Stephen E. / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GEN
F836 
American government : Principles and practices
   Turner, Mary Jane / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
American library development,1600-1899
   Stone,Elizabeth W. / 1977
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LIB
s877A 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [227]   [แสดง 20/4534 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.