ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
121 Cataloging of electronic information resources Standards 1
122 Cataloging Programmed instruction. 1
123 Cataloging standards 1
124 CATALOGUING|xPROBLEMS, EXERCISES, ETC 1
125 Cell phones 1
126 CHILD DEVELOPMENT 1
127 CHILDERN FICTION 1
128 Children's literarure 1
129 Children's literature History and criticism 1
130 Children's literature, English|xHistory and criticism. 1
131 Classification 2
132 Classification, Dewey decimal Handbooks, manuals, etc. 1
133 CLASSIFICATION, DEWEY DECIMAL PROBLEM, EXERCISES, ETC 1
134 Classification, Dewey decimal. 1
135 Classification. 2
136 Cloud computing 1
137 Cloud computing Research 2
138 Cloud computing. 7
139 Collection development (Libraries) 4
140 COLLECTION DEVELOPMENT (LIBRARIES) EVALUATION BIBLIOGRAPHY 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.