ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
121 Classification, Dewey decimal. 1
122 Classification. 1
123 Cloud computing 1
124 Cloud computing Research 2
125 Cloud computing. 7
126 Collection development (Libraries) 4
127 COLLECTION DEVELOPMENT (LIBRARIES) EVALUATION BIBLIOGRAPHY 1
128 COLLECTION DEVELOPMENT (LIBRARIES) GREAT BRITAIN 1
129 Collection development (Libraries) Handbooks, manuals,etc 1
130 Collection development (Libraries) United States 1
131 Collection management (Libraries) 3
132 Collection management (Libraries) Developing countries. 1
133 Collection management (Libraries) India. 1
134 Collection management (Libraries) Handbooks, manuals, etc 1
135 Collection management (Libraries) United States 1
136 College teaching 1
137 Commercial correspondence. 1
138 communication 1
139 Communication in learning and scholarship 1
140 Communication in learning and scholarship Technological innovations. 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [115]   [แสดง 20/2299 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.