ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
141 COLLECTION DEVELOPMENT (LIBRARIES) GREAT BRITAIN 1
142 Collection development (Libraries) Handbooks, manuals,etc 1
143 Collection development (Libraries) United States 1
144 Collection management (Libraries) 3
145 Collection management (Libraries) Developing countries. 1
146 Collection management (Libraries) India. 1
147 Collection management (Libraries) Handbooks, manuals, etc 1
148 Collection management (Libraries) United States 1
149 College teaching 1
150 Commercial correspondence. 1
151 communication 2
152 Communication in economic development. 1
153 Communication in learning and scholarship 1
154 Communication in learning and scholarship Technological innovations. 1
155 Communication in learning and scholarship Ethics 1
156 Communication in learning and scholarship--Ethics 1
157 Communication in library administration 1
158 communication. 1
159 Community 1
160 competitiveness 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.