ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
21 ^Collection management (Libraries) 1
22 ^การลงทุน. 1
23 ^มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. 1
24 ^เอสพีเอสเอส (โปแกรมคอมพิวเตอร์) 1
25 ABSTRACTING 1
26 Academic libraries 3
27 Academic libraries Collection development Canada Case studies. 1
28 Academic libraries Collection development United States Case studies. 1
29 Academic libraries Collection development. 1
30 Academic libraries Effect of technological innovations on. 1
31 Academic libraries Relations with faculty and curriculum. 2
32 Academic libraries Space utilization. 1
33 Academic libraries United States Case studies. 2
34 Academic libraries Administration 2
35 Academic libraries Aims and objectives 2
36 Academic libraries Customer services 2
37 Academic libraries Effect of technological innovations on 1
38 Academic libraries Information technology 3
39 Academic libraries Marketing 1
40 Academic libraries Public relations 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [115]   [แสดง 20/2299 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.