ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
21 ^ English Language Testing System -- Study guidesa 1
22 ^ Indexing.a 1
23 ^ Knowledge managementa 1
24 ^ Management information system,information resourcesa 1
25 ^Cities and towns -- Effect of technological innovations on Information technology -- Economic aspec 1
26 ^Collection management (Libraries) 1
27 ^Management information systemsa 1
28 ^การลงทุน. 1
29 ^มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. 1
30 ^เอสพีเอสเอส (โปแกรมคอมพิวเตอร์) 1
31 ABSTRACTING 1
32 Academic libraries 3
33 Academic libraries Collection development Canada Case studies. 1
34 Academic libraries Collection development United States Case studies. 1
35 Academic libraries Collection development. 1
36 Academic libraries Effect of technological innovations on. 1
37 Academic libraries Relations with faculty and curriculum. 2
38 Academic libraries Space utilization. 1
39 Academic libraries United States Case studies. 2
40 Academic libraries Administration 2
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.