ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
221 Digital libraries Collection development 1
222 Digital libraries Collection development Computer programs 1
223 Digital libraries Congresses 1
224 Digital libraries Evaluation 1
225 Digital libraries Management 4
226 Digital libraries Study and teaching (Higher) 1
227 DIGITAL LIBRARIES UNITED STATES 1
228 Digital libraries-- Social aspects 1
229 Digital libraries--Management. 1
230 Digital libraries-Design-Handbooks,manuals,etc 1
231 Digital libraries-United States 1
232 Digital libraries. 6
233 Digital media 2
234 Digital media Social aspects 2
235 Digital media. 1
236 Digital preservation 3
237 Digital preservation. 3
238 Digital Transformation. 1
239 Direct marketing 1
240 Discourse analysis. 1
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ]

 Copyright 2023. All Rights Reserved.