ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
41 Academic libraries Aims and objectives 2
42 Academic libraries Customer services 2
43 Academic libraries Effect of technological innovations on 1
44 Academic libraries Information technology 3
45 Academic libraries Marketing 1
46 Academic libraries Public relations 1
47 Academic libraries Relations with faculty and curriculum 1
48 Academic libraries Sociological aspects 1
49 Academic libraries Space utilization Social aspects 1
50 Academic libraries Technological innovations 2
51 Academic libraries United States 1
52 Academic libraries- - Relation with faculty and curriculum. 1
53 Academic libraries--Aims and objectives 1
54 Academic libraries--Customer services 1
55 Academic libraries--Information technology 1
56 Academic libraries-Administration-Decision making. 1
57 Academic libraries. 2
58 Academic Research 1
59 Academic writing Computer network resources 1
60 Academic writing Study and teaching 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.