ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
561 Library catalogs Automation 1
562 Library catalogs Automation. 1
563 Library cooperation Technological innovations. 1
564 Library cooperation. 1
565 Library Customers 1
566 Library education 2
567 LIBRARY EDUCATION (CONTINURING EDUCATION) 1
568 Library education -- Developing countries. 1
569 Library education Developing countries 1
570 Library education. 2
571 Library employees 1
572 Library employees Effect of technological innovations on. 1
573 Library employees In-service training. 1
574 LIBRARY EMPLOYEES IN-SERVICE TRAINING 1
575 Library employees United States 1
576 Library materials Digitization. 1
577 Library metadata. 1
578 Library orientation Computer-assisted instruction 1
579 Library orientation for college students 2
580 LIBRARY ORIENTATION FOR HIGH SCHOOL STUDENTS UNITEDSTATES 1
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.