ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
COM-DB
ว321
2562 
Big Data Analytics : เส้นท่งสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขอ..
   วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM
ว319
2562 
Big Data Analytics. / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
   วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
COM-DB
ว321
2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.