ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น De รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Saulles, Martin.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9781856047548 (pbk.)
 ISBN 1856047547 (pbk.)
 ผู้แต่ง De Saulles, Martin.
 ชื่อเรื่อง Information 2.0 : new models of information production,distribution and consumption / Martin De Saulles.
 พิมพลักษณ์ London : Facet, 2012.
 เลขเรียก PHD IR .D47 2012
 เลขเรียก ZA3157 .D47 2012
 รูปเล่ม x, 143 p. ; 24 cm.
 หมายเหตุ Contents: 1. Introduction:
-- What is information?
-- Thefoundations of the information society
-- The internet asa driver of change
-- The big challenges of big data
--What about the information providers?
-- New ways ofcreating information
-- Where do we put all thisinformation? What information matters
-- 2. New models ofinformation production:
-- Introduction
-- Blogs and thechallenge to publishers -- Wikis and collaborativepublishing -- Search engines and what they know --Podcasting and the democratization of the media -- Thechallenge of big data -- Concluding comments -- Questionsto think about -- 3. New models of information storage: --Introduction -- Preserving the internet -- Howorganizations store information -- Legal requirements --Data mining -- Collection digitization -- Keeping it allsafe -- Storage at the personal level -- Putting it in thecloud -- Our digital footprints -- The future of storage -- Concluding comments -- Questions to think about -- 4.New models of information distribution: -- Introduction --The architecture of the internet -- Distribution anddisintermediation -- The new intermediaries -- Onlinevideo- we^'re all celebrities now -- Open government andthe internet -- Threats to the open web -- Concludingcomments -- Questions to think about -- 5. New models ofinformation consumption: -- Introduction -- Informationconsumption devices -- Looking beyond the artefact --Information ecosystems: glided cages or innovationhotbeds? -- Returning to an open web -- Rent or buy? --Making sense of it all -- Implications for informationprofessionals -- Concluding comments -- Questions to thinkabout -- 6. Conclusion: -- Introduction -- Implicationsfor information professionals -- Implications forpublishers -- Implications for society -- Concludingcomments.
 หมายเหตุ Summary: ^"Covering every aspect of the new digital informationenvironment from iPads and e-books to the future ofinformation and how it will be controlled, this landmarktextbook provides a comprehensive and cutting-edge guideto what^'s happening, why and how information professionalscan have a pivotal role in this new landscape. Drawing oninternational case studies and current trends it exploresthe fundamental changes in the four core areas ofinformation production, storage, distribution andconsumption, grappling with cutting-edge issues such as:key information trends in the last 15 years such as massbroadband; the rise of grass roots information productionin social media, open access publishing and the storage ofinformation in the cloud; how informal, digital methods ofinformation distribution like RSS and webcasting arethreatening traditional stakeholders like libraries,publishers and newspapers; the reconfiguration of therelationships between software, hardware and contentcreation companies; and, the need for a new informationliteracy and the pivotal role of the informationprofessional.^" -- Publisher^'s description.
 หัวเรื่อง Information services.
 หัวเรื่อง Social media.
 หัวเรื่อง Information retrieval--Technological innovations.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
PHD IR .D47 2012  
  Barcode: 004577
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น




Bib 129044

 Copyright 2022. All Rights Reserved.