ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น by รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง edited Andy Tattersall.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9781783300105 (paperback)
 ผู้แต่ง edited by Andy Tattersall.
 ชื่อเรื่อง Altmetrics : a practical guide for librarians,researchers and academics / edited by Andy Tattersall.
 พิมพลักษณ์ London:Facet publishing. c2016
 เลขเรียก LIB .A48 2016
 ครั้งที่พิมพ์ First edition
 รูปเล่ม 214 pages
 หมายเหตุ Contents: Introduction / Andy Tattersall
-- Road map: From Web2.0 to altmetrics / Andy Tattersall
-- ^"Metrics of thetrade^": where have we come from? / Andrew Booth
-- The evolution of library metrics / Ben Showers
-- The rise of altmetrics / Euan Adie
-- Beyond bibliometrics:altmetrics reflects information about enagagement withmore types of scholarly content from more types ofconsumers / William Gunn
-- Considerations forimplementing new technologies / Andy Tattersall
-- Resources and tools / Andy Tattersall
-- The connected academic: implementing altmetrics within yourorganization / Andy Tattersall
-- Appmetrics: improvingimpact on the go / Claire Beecroft
-- Open peer review / Andy Tattersall -- Conclusion / Andy Tattersall.
 หมายเหตุ Summary: This book gives an overview of altmetrics, its tools andhow to implement them successfully to boost and measureresearch outputs. New methods of scholarly communicationand dissemination of information are having a huge impacton how academics and researchers build profiles and shareresearch. This groundbreaking and highly practical guidelooks at the role that library and informationprofessionals can play in facilitating these new ways ofworking and demonstrating impact and influence. Altmetricsfocuses on research artefact level metrics that are notexclusive to traditional journal papers but also extend tobook chapters, posters and data sets, among other items.This book explains the theory behind altmetrics, includinghow it came about, why it can help academics and where itsits amongst current measurements of impact. Editor AndyTattersall draws on the expertise of leading altmetricinnovators and practitioners, with chapters from Euan Adie,the founder of Altmetric.com; William Gunn, the Head ofAcademic Outreach at Mendeley and Ben Showers, author ofthe bestselling Facet title Library Analytics and Metrics.Readership: Altmetrics will empower library andinformation professionals working in higher education,researchers, academics and higher education leaders andstrategists to develop the skills and knowledge needed tointroduce and support altmetrics within their owninstitutions.--Publisher website.
 หัวเรื่อง Library science--Research--Methodology.
 หัวเรื่อง Bibliometrics--Methodology.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LIB .A48 2016  
  Barcode: 004854
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
LIB .A48 2016 ฉ.2 
  Barcode: 004872
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 129215

 Copyright 2023. All Rights Reserved.